TEAM

HEADS

...
Swapnish Sahare

Overall Coordinator
(+91) 70307 53158

...
K N Vardhan

Head of Public Relations & Web
(+91) 96527 93113

...
Devang Sardal

Head of Sponsorship
(+91) 91360 93007

...
Aditya Nimbal

Head of Finance & Infra
(+91) 98186 64119

...
Ishani Churi

Head of Creatives & Multimedia
(+91) 91522 33084

...
Prasanath Tata

Head of Creatives & Multimedia
(+91) 90001 80912

...
Mekala Deekshitha Reddy

Head of Culti & Biggies
(+91) 73307 84699

...
Varunaditya Singhal

Head of Techy & Workshops
(+91) 70157 15920

...
Madhumitha Katam

Head of Hospitality & Transport
(+91) 83095 67379

...
Utkarsh Srivastava

Head of Pronites & Security
(+91) 63905 37854

...
Sree Keerthan Reddy

Head of Publicity
(+91) 79815 20032

COORDINATORS

Web

Sarvesh Mokhare
9156833197

Himanshu Kumar Gupta
8009800905

Abhishek Ghosh
8009825702

Public Relations

H Sai Ashutosh
6301180305

Diva Jaiwar
8319556225

Seeram Lakshmi Sreya
9391322582

Publicity

Aryan Sharan Reddy
8374064960

Hemang Nimma
9731918202

Sahasra Todupunuri
7842742788

Infra

Asit Desai
9405467723

Amandeep Saha
7328098261

Workshops

K Sai Geetha Bhavana
7396433871

Manoj Kumar Reddy
7569421250

Creatives

Aayush Prabhu
9022542752

Boda Premchand
7013640047

Creatives

Harshwardhan Kupekar
9307696254

Siddarth Saha
9810552384

Siri Shankarathota
7760087535

Creatives

Sudhesh Venkatachalam
9003941032

Surbhi Moorthy
000000000

Litr

Beaula Mahima V
9003124379

Gnana Sathwik Sai
6361705847

Informals

Rishika Devarakonda
9160066672

Sumedh Kashikar
7601041880

Multimedia

Anand Sharma
9111280778

Kuntal Suman
8578001808

Omkaradithya Pujari
9483299738

Techy

Aditya Sridhar
9840527743

Dhanushikaa S
6381950947

Aman Jagtap
7235915379

Culti & Biggies

Srijan Shahi
7023425801

Anushka Garg
8602932029

Kaustubh Gupta
8982255359

Hospitality

Palthi Bhargav
9959912411

Mehul Srivastava
6395263137

Hospitality

Rishita Mudunuri
6300320166

Varshini Jonnala
9938014729

Sponsorship

Rani K Raman
7292888540

Ananya Varshney
8088577412

Sponsorship

Mayuri Chourasia
9136542860

Himanshu Jindal
8777875738

Pradeep Mundlik
7040146995

Sponsorship

Ravulapelly Rishi Kumar
9908106184

Yash Ramteke
9696333035

Pronites

Sneha Malik
8197270409

Social Cause

Yoshita Kondapalli
6281164252

EML

Shreyas Wankhede
8657452003

Production

Gaurang Dahad
7741940670

Transport

Ch Vara Prasad
6305712585

Security

Arnav Goyanka
6262666778

Finance

Harthik Kancham
9154641925